Pogosta vprašanja

Q: Kaj je bistvena prednost sončnih kolektorjev GreenLand Systems (GL) pred konvencionalnimi, t.j. ploščatimi sončnimi kolektorji?

A: Kolektorji GL imajo številne prednosti, njihova največja prednost pa je njihova visoka stopnja učinkovitosti. Absorbcijske plošče kolektorjev GL so trajno obdane z vakuumom, zato so toplotne izgube kolektorjev GL izredno nizke. Ker je količina uporabne toplote, t.j. toplote, ki jo kolektor lahko odda grelni tekočini, razlika med absorbirano toploto in toplotnimi izgubami kolektorja, to pomeni, da sončni kolektorji GL lahko pod enakimi pogoji oddajo več toplote.
Skratka, bolj so učinkoviti.

Q: Sosedov Janko pravi, da ima njegov nedavno instaliran ploščati kolektor učinkovitost 68%, medtem ko je učinkovitost kolektorjev GL 80%. Torej učinkovitost kolektorjev GL je sicer res višja od učinkovitosti sosedovega ploščatega kolektorja, a ne bistveno višja. Kaj pravite na to?

A: Hvala za izredno dobro vprašanje, še posebej, ker širša javnost posledic podatkov o učinkovitosti sončnih kolektorjev ne razume do podrobnosti. Poskušal bom čimbolj na kratko, a temeljito in natančno odgovoriti na vaše vprašanje. Učinkovitost je razmerje med oddano in prejeto energijo. V našem primeru je to razmerje med količino toplote, katero kolektor odda grelni tekočini in količino vpadne sončne energije v določenem časovnem intervalu in v določenih pogojih obratovanja. V skladu z ustaljeno prakso dobavitelji sončnih kolektorjev običajno deklarirajo njihovo maksimalno učinkovitost, to je učinkovitost v idealnih pogojih obratovanja.

 

Takšni idealni pogoji nastopajo:
- ko je temperatura grelne tekočine v kolektorju enaka temperaturi okolice, t.j. zraka, ki
obdaja kolektor, in
- ko je insolacija, t.j. intenzivnost osončenja, zelo visoka - običajno 1000 W/m2.

Žal v praksi takšni idealni pogoji obratovanja kolektorja skorajda nikoli niso na voljo. Dejanski pogoji obratovanja sončnih kolektorjev v tipičnih srednje-evropskih solarnovremenskih razmerah še zdaleč niso idealni. Posledica tega je v vsakem primeru zmanjšanje obratovalne učinkovitosti kolektorja. Do kakšne stopnje bo določeno poslabšanje obratovalnih pogojev prizadelo učinkovitost kolektorja, pa je odvisno predvsem od načina konstrukcije in kakovosti kolektorja. V takšnih realnih vsakodnevnih pogojih obratovanja pa kolektorji GL z vakuumskimi cevmi resnično popolnoma prekašajo konvencionalne kolektorje.

 

sončni kolektorji - solarni kolektorji povpraševanje

 

Q: Nam lahko prosim postrežete z enostavnim primerom?

A: Seveda. Mislim, da je naslednja primerjava kar nazorna:

Ko se pogoji obratovanja poslabšajo do takšne mere, da ploščati kolektor celo višjega kakovostnega razreda ni zmožen oddajati čisto nič več toplote grelni tekočini (torej v pogojih, ko bo učinkovitost ploščatega kolektorja padla na nič), bo kolektor GL še vedno obratoval s 50%~55% stopnjo učinkovitosti.

 

Q: Lahko navedete primer takšnih obratovalnih pogojev?

A: Na primer temperatura okolice 12°C, temperatura grelne tekočine v kolektorju 48°C in solarna intenziteta 300 W/m2. Zelo "običajni" pogoji, kajne?

 

Q: Res je. In kaj je glavni vzrok visoke učinkovitosti kolektorjev GL?

A: Kaj ste že pozabili? Saj sem Vam že čisto na začetku povedal, da so toplotne izgube kolektorjev GL izredno nizke, ker so absorbcijske plošče kolektorjev GL trajno obdane z vakuumom. Zato toplotnih izgub zaradi konvekcije in prevodnosti iz absorberjev v okolico skorajda ni. Zato je temperatura vakuumskih steklenih cevi vedno praktično enaka temperaturi okoliškega zraka.

 

Q: Poleti in pozimi, ne glede na stopnjo osončenja?

A: Seveda. Pa še nekaj - učinkovitost sončnih kolektorjev se običajno meri v laboratorijih, torej brez vpliva vetra. Ker vakuumska izolacija cevi tako rekoč v celoti prepreči toplotne izgube zaradi konvekcije in prevodnosti, tudi prisotnost vetra ne more bistveno povečati toplotnih izgub kolektorjev GL. Skratka, učinkovitost kolektorjev GL je tudi v vetrovnih razmerah bistveno nespremenjena, medtem ko se učinkovitost ploščatih kolektorjev običajno močno poslabša že pri zmernem vetru hitrosti 40 km/h.

 

sončni kolektorji - solarni kolektorji povpraševanje

 

Q: Ali to pomeni, da bodo kolektorji GL obratovali kar učinkovito tudi v hladnejših mesecih in pri šibki stopnji osončenja – na primer tudi pri difuzni oblačnosti, ko je stopnja osončenja le okrog 150-250 W/m2 ?

A: Točno tako. Zdaj smo pa pri najpomembnejšem vidiku učinkovitosti sončnih kolektorjev. S kolektorji GL se vam bo vaša investicija povrnila hitreje, ker vam bodo vaši GL kolektorji pridno želi sončno energijo ne samo v jasnih in toplih poletnih dneh, ampak tudi takrat, ko še posebej rabite več toplotne energije - v hladnejših mesecih. Kolektorji GL vam bodo bistveno podaljšali vašo solarno grelno sezono. V povprečnih srednje-evropskih solarno-vremenskih razmerah vam bo v teku 12 mesecev vaš kolektor GL "pridelal" vsaj dvakrat več toplote kot tipičen ploščati kolektor.

 

Q: Navedli ste primer obratovalnih pogojev, v katerih kvaliteten ploščati kolektor ne bo več zmožen oddajati toplote grelni tekočini, torej ko bo njegova učinkovitost že padla na nič. Kot primer ste navedli temperaturo okolice 12°C, temperaturo grelne tekočine v kolektorju 48°C in intenziteto osončenja 300 W/m2.

Prosim podajte, za primerjavo, enostaven primer obratovalnih pogojev, v katerih bo kolektor GL še zmeraj oddal vsaj malce toplote grelni tekočini.

A: Na primer temperatura okolice minus 2°C, temperatura grelne tekočine v kolektorju 56°C in solarna intenziteta samo 200 W/m2. To so od zgoraj navedenih bistveno neugodnejši obratovalni pogoji. Slabši obratovalni pogoji so pravzaprav redki - razen, ko se sonce zakrivajo gosti oblaki.

 

Q: Torej, topla voda zastonj tudi pozimi ob jasnem nebu?

A: Brez dvoma. Medtem ko bo ploščati kolektor na strehi vašega soseda še sam drhtel od mraza, vam bo vaš GL kolektor veselo in zastonj grel vodo.